AVISO: as fotografías poderán descargarse ata o 1 de outubro de 2016

A CORUÑA 1

A partir de aquí tí es responsable do que fagas coas fotos.

Ante todo pedímosche que as disfrutes...

A CORUÑA 3

XUNTA DE GALICIA

A CORUÑA 2

A CORUÑA 4

VERIN 1

VERIN 2